Членарина

Во прилог е уплатницата за плаќање членарина кон РСМ.

rsm-clenarina.upl-pp-10