Статут

Статутот на Радиоаматерски Сојуз на Македонија е достапен на следниот линк