Записник од редовното годишно собрание одржано во Штип

Записникот од редовното годишно собрание одржано во Штип на 24.03.2019 година е достапен тука.