2005 г. - ЕDX 100

40_z39z Венци Ристов - Z32AF (сега Z39Z) од Гевгелија е првиот македонец кој потврди 100 земји по радиоаматерската поделба преку електронскиот сервис www.eqsl.cc