1997 г. Прв собир на КБ и УКБ оператори

Првиот радиоаматерски собир на КБ и УКБ операторите се одржа во Кавадарци на 22-ри и 23-ти ноември 1997 година.