1993 г. - Членство во ИАРУ

На 9-ти јули 1993 година РСМ е примен за рамноправен член на ИАРУ (International Amateur Radio Union).