1977 г. - Прв светски шампионат во АРГ

Првиот светски шампионат во АРГ е одржан во Скопје во периодот од 12 до 17 септември 1977 година.