1950 - Прв оператор со личен повикувачки знак

Миле Секуловски - YU5JY (сега - Z31JY) е првиот оператор кој добива право да работи на радио станица со личен повикувачки знак.