1951 г. - Предавател за КБ

Првиот КБ предавател е направен 1951 година во работилницата на ПТТ Македонија во Скопје. Во градбата на предавателот учествувале Војо Баланчевски и Васко Тодоровски од ПТТ и Перо Ивановски - Z31DA. Овој предавател е поставен во тогаш многу активниот радио клуб "Струмица" од Струмица.