1993 г. - Прва употреба на префиксот Z3

По приемот на Република Македонија во ООН и зачленувањето на РСМ во ИАРУ набргу и беше доделен новиот префикс Z3.
Македонските радиоаматери по прв пат во етерот со новиот префикс Z3 се огласија на 17. јуни 1993 година. Значењето на овој настан е од голема важност за македонските радиоаматери, па затоа 17. јуни е прогласен за Ден на радиоаматерските оператори.