1987 г. - 5BDXCC - радио клуб

Најпрестижната а воедно и една од најтешките радиоаматерски дипломи на светот за освојување се до појавата на новите WARC фреквенции во почетокот на 90-те години беше 5BDXCC. Од милиони радиоаматери во светот само неколку илјади ја имаат освоено а први на кои тоа им појде од рака во Македонија беа членовите на радиоаматерскиот клуб од Штип (ex: YU5GBC, сега Z37M). Дипломата за потврдени qsl картички со 100 земји на 5 радиоаматерски опсези е добиена во 1987 година а плакетата е спонзорство од Mike - NN6C, кој во 1998 година ја нарачал на новиот знак на штипјани Z30M.