Стружанецот Владимир Ковачески годинава постави европски рекорд

Радиоаматерот Владимир Ковачески од Струга (со личен повикувачки знак Z35M), во текот на 2001 година постави европски рекорд во бројот на одржани радиоврски во текот на една година - со вкупно 43.300 врски. Веб врска http://star.dnevnik.com.mk/default.aspx?pbroj=1744&stID=8821