Разно

Почитувани радиоаматери, 
Како што веќе претходно информиравме, Радиоаматерскиот сојуз на Македонија на 17.септември (недела) организира Собир на радиоаматерите на Македонија во ресторанот „Ресторан на Велешко“ кој се наоѓа на езерото „Младост“ крај Велес. 
Во рамките на Собирот ќе се одржат повеќе теоретски и практични презентации од актуелни области на радиоаматеризмот и радио-техниката. Исто така ќе се одржи обука на младите радиоаматери, а потоа и натпревар во аматерска радио гониометрија. Истовремено овој Собир ќе биде одлична можност за меѓусебно дружење и подобро запознавање помеѓу радиоаматерите, но и помеѓу гостите.
Ве поканувам да дојдете и да го збогатете ова наше дружење со Вашето присуство.
На Собирот во недела, 17.септември, настаните се организирани со следниве тематски содржини:

1. 08:30 до 09:00 часот - Пристигнување на радиоаматери, натпреварувачи и гости и нивна регистрација;

2. 09:00 до 12:00 часот - Теоретска и практична презентација на спортско-техничката дисциплина „АРГ“ – аматерска радио-гониометрија и АРГ натпревар.

3. 12:00 до 15:часот - Теоретски и практични презентации на:
- ХСТ – Брза телеграфија;
- Одржување на радиоаматерски врски и комуникација со дигитални модови на работа;
- Одржување на радиоаматерски врски на УКБ преку рефлексија на радиобрановите од јонизирачки метеорски трагови;
- Одржување на портабл радиоаматерски врски;
- РМЗО – Радиоаматерски мрежи за опасност;
- СДР-уреди (Software Defined Radio) презентација;
- Радиоаматерски кодекс „Ham spirit“;
- Правилник за радиоаматерски сообраќај преку репетитори.

4. 15:00 до 17:00 часот - Ручек (за време на ручекот ќе бидат доделени благодарници, дипломи и признанија).

Радиоаматерски сојуз на Македонија
Претседател,
м-р Миле Кокотов / Z33T

kantronics_35После неколку неделно тестирање, пуштен е во употреба APRS Digipiter кој работи на европската фреквенција наменета за APRS 144.800MHz. Во моментов се пуштени два дигипитери на територијата на Скопје кои се поврзани преку интернет со глобалната APRS мрежа преку WIDE1-1 и WIDE2-1 со брзина од 1200bps. Се користи Kantronics 9612+ TNC и GM350 со GP антена. Beacons се праќаат на секој 30 минути со излезна моќност од 25W. Наредните денови едниот дигипитер ке биде поставен на врвот на Водно и ќе работи под знакот Z35NET. Истиот од Водно преку безжичен линк ќе биде поврзан на интернет по што и на глобалната APRS мрежа и на Igate, додека пак другиот APRS TNC ќе работи од самиот град исто така поврзан на интернет. TNC уредите, радиостаниците, Wi-Fi уредите и интернет линкот се обезбеден од страна на Z31MA и Z32EA, и истите ќе бидат достапни за користење на членовите на РСМ. Во скоро време ќе биде пуштен и UHF APRS кој ќе работи со брзина од 9600bps.

Благодарност до Z32TE кој активно беше вклучен во процесот на тестирање на системот.

На изборното  Собрание одржано на 20.11.2016 со почеток во 10 часот во просториите на АМСМ во Скопје  беше избран новиот претседател и органите кои ќе го раководат сојузот во следните 4 години. На собранието приствуваа 25 делегати од 13 радио клубови и 2 листи на индивидуални членови.

После изборот на телата кои ќе раководат со Собранието и верификационата комисија која беше задолжена за спроведување на изборот обраќање и излагање имаше поранешниот претседател Звонко Стаменков кој го изнесе се досега сработеното и го презентираше финансискиот план.

До РСМ беа пристигнати две кандидатури и тоа од Жарко Колевски и Миле Кокотов. Пред да започне претставувањето на кандидатите за претседател беше соопштено дека кандидатот Жарко Колевски ја повлекува својата кандидатура,  така што обраќање имаше  само кандидатот Миле Кокотов.

После изнесувањето на својата програма Миле Кокотов едногласно беше избран за претседател на РСМ. После тоа следеше избор и на Извршен и Надзорен Одбор.

Новото раководство на РСМ го сочинуваат

Претседател: Миле Кокотов (Z33T)

Извршен одбор: Димитар Поповски (Z32EA), Златко Андонов (Z30A), Ѓорѓи Поп-Ѓорѓиев (Z33RW), Тодор Тодоровски (Z31RM), Доне Кочоски (Z32KF) и Звонко Стаменков (Z35W)

Надзор одбор: Љубиша Спасоски (Z34BTR), Дејан Вукановиќ (Z31CW), Јованчо Јовановски (Z32TE).

Почитувани,

Ве известуваме дека местото на одржување на Изборното Собрание на ден 20. ноември 2016 година, со почеток од 10:00 часот, е променето, односно Изборното Собрание ќе се одржи во АМСМ (во близина на Амбасадата на Р. Бугарија во Македонија). Промената настана, од причина што Факултетот за туризам ќе има некои свои активности во текот на денот - 20.11.2016 год.

Почитувани

Согласно член 25 од Статутот на РСМ, ги известувам сите радиоаматери за следното:

1. Изборното Собрание на РСМ се планира за 20.ноември 2016 година

2. Сите заинтересирани радиоаматери за Претседател на организацијата, своите кандидатури да ги достават на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите најдоцна до 01.ноември 2016 година

3. Кандидатурите и работните материјали за Изборното Собрание ќе бидат доставени до радио клубовите на ден 02.ноември 2016 година, а истите ке бидат објавени и на web страната на РСМ

4. за сите останати работи (време и место на одржување на Изборното Собрание) ќе бидете известени дополнително

со почит
Звонко Стаменков/Z35W