QSL Биро

Радиоаматерски Сојуз на Македонија - Z37RSM
P.O. Box 55, 1480 Гевгелија

QSL Биро 2005 - 2015

Печати
PDF
Детален преглед за работата на бирото може да погледнете со симнување на Ексел фајлот достапен на следниот линк.

QSL биро 2005 - 2009-та год.

Печати
PDF

Детален преглед за работата на бирото изработен во микрософт ексел можете да погледате или снимите од атачментот кој е во соостав на овој текст.  

QSL биро инфо за 2008 година

Печати
PDF

По добивањето на изработката на извештајот за работата на QSL бирото за период 2005-2008 година, во прилог ви го доставувам целиот извештај во кој се гледа севкупната работа за овој период. Според табеларниот преглед, во овој период се пристигнати QSL карти со тежина од 257.69 кг, а за поштенски трошкови се потрошени 9.800,00 денари. Како депозитни средства од 25 радиоаматери се дадени 5.000,00 денари, а вкупните долгувања кон QSL бирото изнесуваат 6.699,00 денари.

Повеќе...