Најпрво во Македонија

1 1937 г. - Прв радиоаматер Z39Z
2 1946 г. - Радиоаматерско друштво Z39Z
3 1946 г. - Прв Претседател на РСМ Z39Z
4 1950 - Прв оператор со личен повикувачки знак Z39Z
5 1951 г. - Предавател за КБ Z39Z
6 1951 г. - Првата ППС во Македонија Z35M
7 1957 г. Прв собир Z39Z
8 1957 г. Прво учество на натпревар вон Македонија Z39Z
9 1957 г. - Билтен на РСМ Z35M
10 1960 г. - Прв Сојузен собир на територија на Македонија Z39Z
11 1963 г. - Прва информација за катастрофалниот земјотрес во Скопје Z39Z
12 1977 г. - Прв светски шампионат во АРГ Z39Z
13 1985 г. Прва MS (Meteor Scatter) врска Administrator
14 1987 г. - 5BDXCC - радио клуб Z39Z
15 1991 г. - Радиоаматерска врска од независна Република Македонија Administrator
16 1991 г. - Прв прирачник за аматерска радиогониометрија Z35M
17 1993 г. - Прва употреба на префиксот Z3 Z35M
18 1995 г. - Прво меѓународно учество на ХСТ репрезентацијата Z39Z
19 1993 г. - Членство во ИАРУ Z39Z
20 1996 г. - 5BDXCC - индивидуален член Z39Z
21 1996 г. - Монографија на РСМ Z35M
22 1997 г. Прв собир на КБ и УКБ оператори Z39Z
23 1999 г. - Медал во ХСТ на Светско првенство - машка конкуренција Z39Z
24 2001 г. - Златен медал во ХСТ на Светско првенство - женска конкуренција Z39Z
25 2002 г. - CQ WW CW WPX - Светски рекорд - 3.5 МХз ХП
26 2005 г. - 138 КХз експериментални врски Z39Z
27 2005 г. - ЕDX 100 Z39Z
28 2008 г. - CQ WW WPX CW - Светски рекорд - 3.5 МХз ЛП
29 2009 г. - Радиоаматерска врска преку месечината на 6 м опсег Z35M
30 2009 г. - Првото SOTA активирање во Македонија Z35M
31 2010 г. - Z35M / пешак mобил на КБ Z39Z