Радиоаматерски Сојуз на Македонија

ХСТ 4 СП Спасо

На 4-то светско првенство во ХСТ што се одржа во Романија 2001 год. Спасо Марковски освои златни медали во категориите РУФЗ и ПЕД.